terapi10 terapi9 terapi8 terapi7 terapi5

 terapi4 terapi3 terapi2 terapi6terapi1

 

 

BİREYSEL TERAPİ ÇALIŞMALARI

Çalıştığı konular; depresyon, kaygı/ anksiyete bozuklukları (obsesyonlar, takıntılar, panik atak, fobiler, sosyal fobi, travma sonrası stres bozukluğu), yeme bozuklukları, kayıp, yas ve travmalar, özgüven problemi, bağımlılık, kendini tanıma, stresle başa çıkma, problem çözme becerileri, öfke kontrolü, dürtü kontrol bozukluğu, kişilik bozuklukları (borderline, narsisizm, şizoid, obsesif kompulsif kişilik bozukluğu vs).

Bireysel terapilerde bilişsel davranışçı terapi, şema terapi, dinamik terapi, emdr travma terapisi, duygu odaklı terapi ve hipnoz yöntemlerini uygulamaktadır. Terapilerinde bütüncül bir bakışa sahip olmanın ve danışanın ihtiyacına uygun olan yöntemi uygulamanın sorunu çözme açısından önemli olduğunu düşünmektedir.

EVLİLİK VE AİLE TERAPİSİ ÇALIŞMALARI

Evlilik öncesi danışmanlık, eş seçimi, evlilik ve ilişki sorunları, iletişim çatışmaları, güç savaşı, sorumluluk alamama, ilgisizlik,  güven kaybı, aldatma, duygu dışavurumu, öfke kontrolü, kriz ve çatışma yönetimi,  kişilik çatışmaları, ilişki bağımlılığı, boşanma öncesi danışmanlık, boşanma ve sonrası, boşanma süreci ve çocuk.

Evlilik terapilerinde sistemik, dinamik, imago ve stratejik terapi yöntemlerini kullanmaktadır. Her evliliğin kendi içinde bir sisteminin ve ihtiyacının olduğuna inanmakta, ilişkinin ihtiyaç duyduğu ve dönüşeceği yöntemi kullanmanın önemli olduğunu düşünmektedir.

CİNSEL TERAPİ ÇALIŞMALARI:

Kadınlarda cinsel istek bozukluğu, vajinismus (ilişkiye girememe),cinsel isteksizlik.

Cinsel terapi uygulamalarında bilişsel davranışçı terapi yöntemini uygulamakta gerekli gördüğünde dinamik terapi, emdr ve hipnoz yöntemlerini dahil etmektedir.

ÇOCUK VE ERGEN DANIŞMANLIĞI:

Çocuk- ergen korku ve kaygıları, davranış ve uyum sorunları, ebeveyn çatışması, kimlik bunalımı, ders başarısızlığı, öğrenme ve dikkat sorunları, ders çalışamama, sosyal uyum problemleri, özgüvensizlik, öfke ve çatışma sorunları, depresyon, sınav kaygısı, okul fobisi, çocuk ve ergen depresyonu, kimlik sorunları.

Çocuk ve ergen çalışmalarında bilişsel davranışçı terapi, dinamik terapi, şema terapi, duygu odaklı terapi, emdr yöntemlerini uygulamakta, hem çocuk-ergen hem aile ile çalışmanın önemli olduğunu düşünmektedir.

Sayfayı Paylaşın

FacebookMore...