psikologayseyilmazcv

 

 

 

BİREYSEL TERAPİ ÇALIŞMALARI

Çalıştığı konular; depresyon, kaygı/ anksiyete bozuklukları (obsesyonlar, takıntılar, panik atak, fobiler, sosyal fobi, travma sonrası stres bozukluğu), yeme bozuklukları, kayıp, yas ve travmalar, özgüven problemi, bağımlılık, kendini tanıma, stresle başa çıkma, problem çözme becerileri, öfke kontrolü, dürtü kontrol bozukluğu, kişilik bozuklukları (borderline, narsisizm, şizoid, obsesif kompulsif kişilik bozukluğu vs).

Bireysel terapilerde bilişsel davranışçı terapi, şema terapi, dinamik terapi, emdr travma terapisi, duygu odaklı terapi ve hipnoz yöntemlerini uygulamaktadır. Terapilerinde bütüncül bir bakışa sahip olmanın ve danışanın ihtiyacına uygun olan yöntemi uygulamanın sorunu çözme açısından önemli olduğunu düşünmektedir.

 

EVLİLİK VE AİLE TERAPİSİ ÇALIŞMALARI

Evlilik öncesi danışmanlık, eş seçimi, evlilik ve ilişki sorunları, iletişim çatışmaları, güç savaşı, sorumluluk alamama, ilgisizlik,  güven kaybı, aldatma, duygu dışavurumu, öfke kontrolü, kriz ve çatışma yönetimi,  kişilik çatışmaları, ilişki bağımlılığı, boşanma öncesi danışmanlık, boşanma ve sonrası, boşanma süreci ve çocuk.

Evlilik terapilerinde sistemik, dinamik, imago ve stratejik terapi yöntemlerini kullanmaktadır. Her evliliğin kendi içinde bir sisteminin ve ihtiyacının olduğuna inanmakta, ilişkinin ihtiyaç duyduğu ve dönüşeceği yöntemi kullanmanın önemli olduğunu düşünmektedir.

 

CİNSEL TERAPİ ÇALIŞMALARI:

Kadınlarda cinsel istek bozukluğu, vajinismus (ilişkiye girememe),cinsel isteksizlik.

Cinsel terapi uygulamalarında bilişsel davranışçı terapi yöntemini uygulamakta gerekli gördüğünde dinamik terapi, emdr ve hipnoz yöntemlerini dahil etmektedir.

 

ÇOCUK VE ERGEN DANIŞMANLIĞI:

Çocuk- ergen korku ve kaygıları, davranış ve uyum sorunları, ebeveyn çatışması, kimlik bunalımı, ders başarısızlığı, öğrenme ve dikkat sorunları, ders çalışamama, sosyal uyum problemleri, özgüvensizlik, öfke ve çatışma sorunları, depresyon, sınav kaygısı, okul fobisi, çocuk ve ergen depresyonu, kimlik sorunları.

Çocuk ve ergen çalışmalarında bilişsel davranışçı terapi, dinamik terapi, şema terapi, duygu odaklı terapi, emdr yöntemlerini uygulamakta, hem çocuk-ergen hem aile ile çalışmanın önemli olduğunu düşünmektedir.

Yılmaz çeşitli kurum ve kuruluşlarda seminerler vermektedir ve bir kitap çalışması bulunmaktadır. Psikologlar derneği, psikoterapi enstitüsü derneği, emdr derneği, cinsel sağlık enstitüsü derneği ve hipnoz derneği üyesidir.

 

Sahip Olduğu Sertifikasyon ve Eğitimler:

 • Bilişsel-davranışçı terapiler eğitimi, 40 saat,  Prof. Dr. Hakan Türkçapar (01/2009-2010)
 • Bilişsel-davranışçı terapiler eğitimi, 24 saat, Psk. Dr. Gül Çörüş (2008)
 • Bütüncül psikoterapi teorik eğitimi, 360 saat, Uzm Dr. Tahir Özakkaş,  Psikoterapi Enstitüsü (2010-2011)
 • Bütüncül psikoterapi eğitimi formülasyon aşaması, 180 saat, Uzm. Dr. Tahir Özakkaş,  Psikoterapi Enstitüsü (2011)
 • Şema Terapi eğitimi, Şema terapi temel teknikleri, 1. Modül, Dr. Alp Karaosmanoğlu, Psikonet (2014)
 • Şema Terapi eğitimi, Şema terapi temel teknikleri, 2. Modül, Dr. Alp Karaosmanoğlu, Psikonet (2014)
 • Şema Terapi eğitimi, Şema terapinin borderline & narsistik kişilik bozukluklarında uygulanması, 3.Modül, Dr. Alp Karaosmanoğlu, Psikonet (2014)
 • Cinsel terapiler eğitimi, 100 saat, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (02/2009-12/2009)
 • Evlilik terapisi eğitimi, 100 saat, CİSED (05/2009-10/2009)
 • İmago çift terapisi, Harville Hendrix, Wendy Palmer Patterson,  32 saat, Imago Relationship Institute  (2012)
 • İmago çift terapisi, 1. Modül , Prof. Dr. Harville Hendrix, Helen Hunt, 36 saat, Imago Relationship Institute  (2015)
 • İmago çift terapisi, 2. Modül  Liliana Bastaic – John Hiarso, 45 saat, Imago Relationship Institute  (2015)
 • Hipnoz eğitimi ve uygulaması, 80 saat, Omni Hipnoz Akademisi (2010)
 • Holistik psikoterapi eğitimi, 140 saat, CİSED (2010)
 • Rorschach testi, Projektif testler derneği (2010-2011)
 • MMPI (Minesota çok yönlü kişilik envanteri), Üsküdar Üniversitesi, (2012)
 • Dinamik psikoterapi, Prof. Dr. D. Vamık Volkan (2011)
 • Evlilik ve cinsel terapi entegrasyonu, Prof. Dr. Gerald Weeks, 20 saat (2012)
 • Emdr, Travma tedavisi, Davranış Bilimleri Enstitüsü, Uzm. Psk. Emre Konuk, 45 saat (2012)
 • Nöropsikolojik testler eğitimi, Üsküdar Üniversitesi (2013)
 • Dikkat, bellek bozukluklarının nörofizyolojisi, kinik özellikleri eğitimi, Human Psikolojik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (2010)
 • Çocuk ve Ergen Psikolojisi Süpervizyon Eğitimi, 50 saat, Prof. Dr. Mücahit Öztürk  (11/2006 – 05/2007)
 • WISC-R Çocuklar için IQ testi, Türk Psikologlar Derneği (08/2005 – 10/2005)
 • C.A.T.  – Children’s Apperception Test, Çocuklar için Kişilik Testi Eğitimi (08/2006 –  10/2006)
 • Çocuklar için Frostig Algı Testi, Yrd. Doç. Dr. Levent Yaycı (12 / 2005 –  01 / 2006)
 • Çocuklar için Dikkat Testleri Eğitimi, Yrd. Doç. Dr. Levent Yaycı (06/2005 – 08/2005)
 • Çocuk Değerlendirme Ölçekleri,  Yrd. Doç. Dr. Levent Yaycı (2005)
 • Denver gelişim testi (2009)
 • Metropolitan okul olgunluğu testi (2014)
 • Luisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi (2005)
 • Psikanaliz eğitimi, 50 saat, İskender Savaşır (2003-2004)
 • Aile Süpervizyonu Eğitimi, Çocuk Akıl Sağlığı Derneği (2004)
 • Yetişkin Terapisi Süpervizyonu, Doç. Dr. Haşmet Işıklı (2006)
 • Grup terapisi, Ben ötesi psikolojisi (2011)
 • Wilfred Ruprecht Bion Kuramı eğitimi, Loray Daws (2010)
 • Psikolojik ilkyardım ve travma sonrası stres bozukluğu, Dr. Psk. Mert Akcanbaş (2016)
 • Kişilik örüntülerinde travmanın etkileri, travma ve yas, Dr. Mehmet Tekneci (2016)
 • Kişilik bozukluğu, psikotik ve kompleks travma vakalarında emdr ile tedavi, Dr. Sümer Tanrıöven (2018)
 • İlişkisel sorunlarda Geştalt Terapi Yaklaşımı, Doç. Dr. Hanna Nita Scherler (2018)
 • Psikodrama, İstanbul Psikodrama Enstitüsü, Esra Bilik (2019-)

 

Sayfayı Paylaşın

FacebookMore...