EMDR Yöntemi Nedir?

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme anlamına gelen güçlü bir psikoterapi yöntemidir.

İnsan beyni hayatı boyunca milyarlarca olumlu, olumsuz ya da nötr anıyı kaydeder. Bu anıların olumlu veya nötr olanları beyinde işlenir ve hafızaya kaydedilir.   Fakat kişiye kendini kötü hissettiren olumsuz anılar, olaylar yaşandığında sistem bozulur ve o olumsuz travmatik anı beyinde donakalır.  Bununla birlikte görüntüler, duygular, düşünceler, resimler, sesler ve beden duyumları da yaşandığı haliyle işlenmeden beyinde depolanır. Bu durum kişinin yıllar sonra bile bazı tetikleyici durumlarda aynı duyguları, düşünceleri hissetmesine ve şimdi ki hayatında açmazlar yaşamasına sebep olur. EMDR bu tür olumsuz anıların hatırlanmasını, beyinde sağlıklı olarak yeniden işlenmesini, çözümlenmesini sağlayan, kişiyi olaya karşı duyarsız hale getiren fizyolojik temelli bir terapi yöntemidir.

Psikolojik problemlerin birçoğunda sorun, olumsuz olayın olmasından ziyade bu olayla ilgili olumsuz duyguların işlenememesi ile ilgilidir. EMDR işlenmemiş bu bilgiyi sağlıklı bir şekilde işlemlemeye yarar. EMDR uygulaması esnasında danışandan sıkıntı veren olay, düşünce, duygu ve beden duyumsamasına odaklanması istenir. Bu süreç sonucunda geçmişte harekete geçmekte yetersiz kalmış olan adaptif bilgi işleme süreci harekete geçer ve geçmişte yaşanan olumsuz olay, durum ya da travmanın yol açtığı duygusal sıkıntının kaldığı yerden işlenmesi sağlanır. EMDR uygulaması bittiğinde travmatik etki bırakan olay unutulmaz, fakat olay ve durum farklı bir şekilde değerlendirilmeye, düşünsel ve duygusal anlamda değişim yaşamaya başlanır. Kişinin duruma karşı sıkıntısının azalmasıyla birlikte duruma olumlu bakış ve davranışsal değişimde gerçekleşir.

 

Acı Veren Anı, Olay Neden Hatırlanmalı ve Yeniden Yaşanmalıdır?

İnsanoğlu kendisini kötü hissettiren bir sorunla, olayla karşıya karşıya kaldığı zaman şu 3 yoldan birine ya da ya da bir kaçına başvurur:

1-Kaçma

2-Savaşma

3-Donma

Acı veren anılar, onlardan kaçınıldığı sürece rahatsızlık vermeye devam ederler. Acının hissedilmemesi için duyguların donması ise en zor olandır. Bilinçsiz bir şekilde üstüne gidilip yeniden yaşanmasının bir yararı olmayabilir.  Terapide acı veren anıyla güvenli bir ortamda yüz yüze gelinir, kişi danışmanın kontrol ve desteğiyle zorluk hissetmeden anının üzerine giderek olayın üzerindeki etkisinden kurtulur, algısal ve duygusal dönüşüm yaşar. Terapi sonucu olaya, anıya duyarsız olur, farklı bakar.

 

EMDR Hangi Sorunlar İçin Uygulanabilir?

Travma sonrası stres bozuklukları (taciz, tecavüz, savaş stresi, sel, deprem gibi doğal afetler)

Depresyon (Kayıp, yas, ayrılık,)

Kaygı bozuklukları (Panik bozukluğu, fobiler, performans kaygısı, sınav kaygısı)

Obsesif kompulsif bozukluklar, takıntılar

Fiziksel ve psikolojik şiddet

Bağımlılıklar,

Kronik ağrı(baş ağrısı, migren vs)

Rahatsız edici anılar

Yeme bozuklukları

Stres kontrolü

Cinsel ve ya fiziksel taciz

Cinsel işlev bozuklukları, vajinismus

Özgüven sorunları

Duygudurum bozuklukları

Kekemelik

Öfke kontrolü

Olumsuz duygular (endişe, suçluluk, değersizlik, öfke, yetersizlik, çaresizlik duyguları)

Psikolojik sıkıntı yaşamayanların da hayat kalitelerinin arttırılması amaçlı çalışmalar(performans geliştirme, benlik değerini arttırma, özgüven yapılandırması)

 

EMDR Olumsuz Anıları Zihinden Siler mi?

Hiçbir anı zihinden silinmez ancak duygular duyarsızlaştırılabilir. EMDR terapisi tamamlandığında kişi yaşadığı olaya karşı duyarsız hale gelir ve rahatsızlık hissetmez.

 

EMDR Kalıcı Bir Yöntem midir?

Emdr kalıcı bir tedavi yöntemidir. Tedavi tamamlandığında travma çözülmüş olur ve kişinin hayatını etkilemez hale gelir.

 

EMDR Terapisi ile Sorun Kaç Seansta Çözümlenir?

Seans süresi problemin niteliğine göre değişir. Bir travma söz konusu ise 1 ile 4 seans arasında sonuçlanır. Daha zor problemlerde tedavi süresi uzayabilmektedir.

 

EMDR Kimlere Uygulanabilir?

Çocuklar, ergenler ve yetişkinlere uygulanabilir. Çocuklar ve ergenlerde tedavi daha hızlı sonuçlanır.

 

EMDR Yönteminin Zararı Var mıdır?

EMDR uzman kişiler tarafından doğru bir şekilde uygulanırsa şaşırtıcı sonuçlar veren bir yöntemdir. Ancak uzman kişiler tarafından uygulanmaz ise, olumsuz sonuçlara neden olabilir.

 

Uzman Klinik Psikolog Ayşe Yılmaz

 

Sayfayı Paylaşın

FacebookMore...