İÇİ İLETİŞİM

İletişim sözlü ve sözsüz yollarla kişiler arasında duygu, düşünce ve yaşantıların ifade edilmesidir. Aile içi iletişimde her düşünce ve duygunun ifade edilmeye ve dinlenmeye hakkı vardır. Sizin için anlamsız olan bir düşünce, başkası için anlamlı olabilir. Aynı şeyi neden farklı gördüğünüzü anlamaya çalışmazsanız, bu kez birbirinizi yargılamaya ve birbirinizden uzaklaşmaya başlarsınız.

Sözlü iletişim; konuşarak ifade ettiklerimizdir.

Sözsüz iletişim; jest, mimik, yüz ifadesi, duygusal reaksiyonlar, mekan kullanımı, duruş, temas, kasılma oranları, nefes temposu, ses tonu ve el kol hareketleri ile ifade ettiklerimizdir.

İyi iletişim kurmanın insana ve insanlarla ilişkisine katkısı büyüktür. Çünkü başkasını anlamaya yardımcı olduğu gibi kendimizi de anlamaya yardımcı olur. Eşini olduğu gibi kabul etme ve istek, karar ve ihtiyaçların önemsendiği ve ifade edildiği ilişki sağlıklı ilişkidir. Sınırlar, haklar bilinir, saygı duyulur. Kendi ihtiyaçları ile ailelerinin ihtiyaçları arasında denge kurarlar. Ben ve sen algısı oluşmuş, biz duygusu oturmuştur. Kendilerine ve diğerlerine saygısı vardır.

Yakın ilgi, sevgi ile büyüyen, tutarlı davranış ve tutum gören çocukların benlik saygısı ve kendini ortaya koyabilme ve ifade edebilme yönleri gelişir. Baskı ve eleştiriyle büyüyen çocuklar kendilerini asi tutumlar, saldırganlık ya da içekapanmayla ifade etmektedirler. Anne-Baba-Çocuk ilişkisi, temelde anne ve babanın tutumuna bağlıdır.

İlişki kurma yolları

Duygusal, sözel, dokunsal

Ailede karşılanması gereken ihtiyaçlarımız:

Güven ihtiyacı: Zarar görmeyeceğim, incinmeyeceğim, değer göreceğim, kabul göreceğim, terk edilmeyeceğim vs duygularının olduğu ortam güven ortamıdır.

Değer görme ihtiyacı: Aile içinde ben değerliyim duygusu alınmadığı zaman kişi bu duyguyu alabileceği alternatif arayışlara girer.

Bağ kurma -bağımsız olma ihtiyacı: İnsan fıtraten birey olarak kabul edildiği bir birlikteliğe ihtiyaç hisseder.

Saygı görme ihtiyacı: Kişi kimliğine, isteklerine, tercih ve kararlarına saygı duyulduğu bir ilişkide olmaya ihtiyaç hisseder.

Dayanışma, paylaşım ihtiyacı:  Kişinin sıkıntılarını, beklentilerini paylaştığı ve destek gördüğü bir ilişki içinde olması önemli ihtiyaçlardandır.

Kendini gerçekleştirme ihtiyacı: Kişinin kendini geliştirmesi varoluşsal bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacını karşılayabileceği bir ilişki içinde olması önemlidir.

Sorumluluk alma ve sorumlulukların karşılanma ihtiyacı: Aile bireylerinin kendileri ve diğerlerine karşı sorumluluklarını bilmesi hem kişiyi hem de ilişkiyi büyüten bir şeydir.

Mutluluk ve yakınlık ihtiyacı: İnsanın kendi olduğu ve kendi olarak sevildiği bir ilişki içinde olması kişilerin mutlu ve yakın olması için şarttır.

Aile içi iletişim unsurları

Anne-Baba-Çocuk ilişkisi

Anne-Baba ilişkisi

Anne-Çocuk ilişkisi

Baba-Çocuk ilişkisi

Kardeşler Arası ilişkiler

Aile Büyükleri İle Çocuk ilişkileri

Anne-Baba ile Aile Büyükleri Arasındaki ilişkilerdir.

Her Evli Çiftin Öğrenmesi Gereken Temel Beceriler

İletişim becerileri

Problem çözme becerileri

Evlilikte rol paylaşımı

Ebeveynlik becerileri

Bütçe idaresi

Cinsel yaşam

Aile İçi İletişim Kopukluğunun Sebepleri

İktidar Kurma, kontrol etme, baskı yapma

Eşini ya da çocuğunu uzantısı olarak görme

Kişisel sınır ve haklara saygı göstermeme

Tek taraflı fedakarlık yapılması, bencilliğin olması, bir tarafın sürekli talep eder durumda olması

Sadakatsizlik

Yıkıcı eleştiri, suçlama

Anlayamama, yanlış anlama

Kıskançlık

Emek ve çabayı görmeme

Küsme, surat asma

Duvar örme

Küçümseme, aşağılama, yerme, hor görme

Alay etme, lakap takma

Sahtelik, yalan

Duygusal ve fiziksel şiddet

Zihin okumaya çalışma, niyet okuma, kendimizce anlamlar yükleme

Konuşma ve izah etme olmadan, karşı tarafın hareketlerini, düşüncelerini yorumlamaya ve tahmin etmeye çalışma

Geçmişteki üzücü ve tatsız olayları sık sık gündeme getirme

Kişisel düşünceleri kabule zorlama

Küçük hataları büyütme, hoşgörüsüzlük

Biriktirme

İletişim Engelleri Şunlardır:

Eleştirmek, suçlamak, yargılamak

Korkutma, tehdit etme, göz dağı vermek

Küçümsemek, alay etmek, iğnelemek

Emir vermek, tehdit etmek, yönlendirmek

Analiz etmek, yorumlamak, teşhis koymak

Vaaz vermek, akıl vermek, nasihat vermek, kural koymak

Sözünü kesmek, dinlememek, önemsememek

Sen dili kullanmak

İletişim hatalarının sonuçları:

Anlaşılmama, öfke, ,korku, kaygı, güvensizlik, değersizlik, yetersizlik duyguları hissedilmesine neden olur.

Olumsuz duygular yaşayan ve kötü iletişim gören kişide savunma, direnç, isyan etme tepkisi oluşur, kendisini iletişime kapatır.

Kişilerin konuşabilmelerini ve anlaşılabilmelerini engeller.

Kişiyi kavgacı yapar, karşı saldırıya yöneltir.

Kızdırır, öfkelendirir, yılgınlığa uğratır, küstürür.

Oldukları gibi kabul edilmedikleri ve sevilmedikleri duygusunu uyandırır.

Sorunlarını çözme umudunu kaybettirir.

Anlaşılmadıklarını hissettirir.

Duygularının yersiz olduğunu hissettirir.

Sorgulanıyor duygusu yaşatır.

Kendisiyle ilgilenilmediği ve önemsenmediği duygusunu uyandırır.

Sevilmediği endişesini doğurur.

Sağlıklı İletişim İçin Olmazsa olmazlar:

Empati, dinleme, şeffaflık, samimiyet, göz kontağı, yorum katmadan basit ve somut konuşma, her konuşmada bir konuyu gündeme getirme, ben dili kullanma, kabullenme

Özgürce düşünme ve düşünce ve duygularını özgürce ifade etme, sırayla konuşma

Etkin dinlemenin aşamaları:

  • Uygun zaman seçme
  • Göz kontağı kurma
  • Muhataba ve anlattıklarına odaklanma, yalnızca onu dinleme, cevap vermeme, kendi gündeminize geçmeme
  • Söylenilenleri anlayıp anlamadığınızı özetleyerek tekrarlama
  • Size anlatılanları hissetmeye çalışıp onaylama
  • Dokunma, sarılma(kendini güvende hissetmesini sağlar)

Sonuca götürmeyen iletişime örnek;

Kadın: Benimle ilgilenmiyorsun.

Erkek: Çok yoğun ve yorgunum.

Kadın: İşin benden daha önemli.

Erkek: Çalışmasam size kim bakacak.

…….Böyle gider.

 

Sonuca götüren iletişime örnek;

Kadın: Benimle ilgilenmiyorsun.

Erkek: Seninle yeterince ilgilenmediğim için ihmal edilmiş mi hissediyorsun.

Kadın: Evet.

 

Ben dili: Kişinin kendisinde oluşan duyguyu ifade ederek iletişim kurmasıdır. Konuşanın rahatlamasını, anlaşılmasını, kendini ifade etmesini sağlar, istediğinize ulaşmanızı kolaylaştırır. Karşı tarafın savunmaya geçmesini önler.

Ben dili kullanma örneği;

Kadın: Seninle vakit geçirmeye ihtiyacım var.

Erkek: Ne yapmamı istersin.

Kadın: Bu akşam birlikte yürüyüş yapalım mı?

Erkek: Tamam, olur.

Ben dili ile istediğinizi alırsınız.

 

Sen dili: Davranıştan çok, kişiye yöneliktir. Kişiyi suçlanmış, eleştirilmiş, yetersiz ve değersiz hissettirir. Neye kızıldığı anlaşılmamış olur. Kişiyi savunmaya, direnmeye ya da kendini kapatmaya sebep olur.

Sen dili kullanma örneği;

Kadın: Bana vakit ayırmıyorsun.

Erkek: Biliyorsun ki çok çalışıyorum.

 

İlişkinin kalitesini arttırmak için

Doğru iletişim kurmayı öğrenin.

Problem çözme becerinizi geliştirin.

İlişkinizde kazan kazan dengesi kurun.

Birbirinize karşılıklı saygı duymaya çalışın.

Fedakarlık dengesini kurun.

Sevgi dilinizi keşfedin ve sevginizi ifade etme yollarını artırın. Onay sözleri, nitelikli beraberlik, hediye alma, hizmet davranışları, fiziksel temas.

Birbirinize özel zaman ayırın, birlikte eğlenin.

Birbirinizi yüreklendirici sözler söyleyin, iltifat edin.

Güçlü ve olumlu taraflarınızı dillendirin.

Birbirinize daha çok dokunun, sarılın.

 

Kriz anlarında ne yapılmalı

Yoğun duygular geldiğinde mola verin.

Duygularınızı dinleyin, sakinleşin.

Sonra mutlaka konuşun.

Konuşmanın ardından sarılın.

 

Sayfayı Paylaşın

FacebookMore...